top of page

պատյաններ

Մենք արտադրում ենք 3D տպագրված բարձր հարմարեցված պրոթեզների պատյաններ, որոնք արտացոլում են կրողների անհատականությունը: Oqni-ն օգտագործում է զարգացող տեխնոլոգիաներ և ստեղծում է հաջորդ սերնդի արտադրանք, որոնք միաժամանակ էսթետիկորեն գեղեցիկ են, բայց նաև գործնական և ֆունկցիոնալ պարագաներ են, որոնք ամեն օր մոտ են մեր հաճախորդներին: Հավատարիմ մնալով անդամահատված անձանց հզորացման մեր առաքելությանը, oqni-ն հավատում է պրոթեզավորման հասարակական խարանը վերացնելուն և դրանք ինքնարտահայտման նորաձև իրերի վերածելուն:

Հետաքրքրվա՞ծ եք պատյան ստանալով: Լրացրեք այս ֆորմը, և ​​մենք կկապնվենք ձեզ հետ:

value proposition

Every 30 seconds one person experiences limb loss with a growing tendency due to growing populations, the prevalence of diabetes and trauma-related injuries

Amputees often feel discriminated against and pitied; and often feel uncomfortable when running their bare prosthetics of sponges that quickly get dirty & wet

5.png

1 million

amputations globally every year

6.png

30%

of amputees experience depression and/or anxiety

7.png

social stigma & discrimination

our covers go against the societal stigma and taboo of prosthetics,
pride instead of pity

get your cover today

buy one ...

Oqni.png

Pick your favourite designs, colours and finishings and we will take care of the rest

16.png

.... or print
your own cover

Partnering Clinics

Online Store

15.png
oqni Logo.png

Download our OpenSource & Free 3D-file and print your own cover today

4_edited.png

partner with us. join the tribe.

8.png

global community

We believe in a community-based, collective effort with a global network of organizations and individuals to use 3D-Printing for prosthetics innovation.

We help organisations and individuals across the world to set-up 3D-printing and -modelling capabilities to print. So far, we have hubs across:

9_edited.png

join our tribe of designers

12.png

1.Upload your Design

2. Let's make it printable

13.png

3. Help others and 
earn money

14.png

types of users

Veterans

11.png

Consumers

10.png

ask the team

Hajk

PHOTO-2022-05-22-13-57-40.jpg

Haikouhi

PHOTO-2022-05-22-14-37-35_edited.jpg

Vardan

Meri

Anna

bottom of page